Formát elektronických podkladů:

Podklady pro překlad přijímám v podobě zpracovatelné balíkem aplikací Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a dále podklady v PDF. Podklady mohou být také zaslány faxem.

Výsledný překlad mohu vyhotovit v grafické podobě shodné s originálem. U složitého layoutu však požaduji příplatek jehož výše se dohodne před započetím práce.